Yritys

PANOSTAMME ASIAKKAIDEMME NYKYISIIN JA TULEVIIN TARPEISIIN

Tulevaisuus rakennetaan tänään. 2010-luvulla olemme investoineet tuntuvasti kilpailukykymme kehittämiseen. Olemme laajentaneet ja saneeranneet tuotanto- ja varastotilamme pystyäksemme paremmin vastaamaan lisääntyvään kysyntään sekä asiakkaiden LEAN-tuotannon vaatimuksiin.

Olemme investoineet kone- ja laitekantaamme sekä muottien että muoviosien valmistuksen kehittämiseen. Taataksemme kilpailukykymme Suomen eturivin muottivalmistajana, olemme uusineet kipinätyöstö- ja CNC-työstökeskuksemme. Ruiskuvaluprosessin kehittämiseksi olemme rakentaneet uuden muottien jäähdytyslaitteiston ja uusineet typpilaitteiston kaasuavusteiseen ruiskuvaluun. Kappaleiden käsittelyyn hankimme ”pehmo-robotin”

Olemme investoineet myös osaamiseen. Vuoden 2017 alusta meillä on käytössä entistä täydellisempi MoldFlow-virtaussimulaatioohjelma.

Kesällä 2017 ruiskuvalukapasiteettimme kasvoi edelleen uuden 160tn Engel -ruiskuvalukoneen hankinnan myötä.

Historia 1991-2016

Kaarinassa toimi 1982-1991 Plastic Tool oy niminen yritys, joka oli salolaisen Saloplast Oy:n työkalu-yksikkö. Plastic Tool valmisti ja huolsi ruiskupuristusmuotteja massatuotantoa varten. Suhdanteiden heikentyessä Saloplast päätti ajaa yksikön alas 1991, jolloin kuusi sen työntekijää osti yrityksen liiketoiminnan ja perustettiin Camteam Oy. Nimi keksittiin kun suunnitteluprosessissa keskeistä oli 3D ja CAM ja yrittäjinä kuusi kaveria eli team.

Ensimmäinen vuosi jatkettiin valmistamalla vielä tuotantomuotteja. 1992 Camteam pääsi mukaan telekommunikaatiobusinekseen valmistamalla sekä Nokialle että Benefonille ruiskupuristettuja matkapuhelinten protomuoviosia. Voidaankin sanoa, että lähes kaikkiin 90-luvulla Salossa, Tampereella ja Oulussa kehitettyihin matkapuhelimiin ensimmäiset muoviosat valmistettiin Kaarinassa. Tämä muodosti lähes 90 % koko yrityksen silloisesta liikevaihdosta. Protomuotteja tehtiin parhaimpina vuosina yli 100 kappaletta.

90-luvulla alkoi olla myös kysyntää pienten sarjojen valmistuksesta, koska monet isot kilpailevat puristamot eivät olleet niistä kiinnostuneita. Camteam hankki näin mukavan asiakaskunnan ja toiminta laajeni, seinät alkoivat tulla vastaan ja piti miettiä uutta toimitilaa. 1997 löytyi kiinteistö tontteineen Rakentajantieltä, tehtiin mittavat saneeraukset ja samana vuonna saimme tilat käyttöön.

Koko 90-luku oli Camteamin voimakasta kasvun aikaa. Tämä oli ajanjakso, jolloin matkapuhelimiin alkoi tulla ns. 2-komponenttimuoviosia. Camteam lähti voimalla mukaan tähän kehitykseen ja vuonna 1998 yritykseen hankittiin ensimmäinen 2-komponentti ruiskupuristuskone. Sittemmin yritys on investoinut lisää tähän tekniikkaan ja vuonna 2001 otettiin jo 3-komponentti -ruiskupuristuskone tuotantokäyttöön.

Tänään Camteam on Suomen johtavia monikomponenttiosaajia. Yrityksellä on lähes 30 vuoden kokemus alalta. Erilaisia monikomponenttimuotteja on valmistettu pitkälti yli 150 kpl. Tälläkin hetkellä tuotannossa on n. 50 erilaista monikomponenttimuoviosaa. 2010 ostettiin iso 400 tn 2-komponentti -ruiskuvalukone ja aloitettiin isojen teknisten laitekoteloiden valmistus.

Camteamin asiakkaat ovat suurelta osin maailmanluokan yrityksiä. Näitä ovat mm. GE Healthcare, KaVo Kerr, Vaisala, Mirion, Planmeca, Polar Electro, Fiskars, Ensto , Nordic ID, Jabil Circuit jne. Suurin osa yrityksen valmistamista muoviosista on päätynyt Suomen rajojen ulkopuolelle Camteamin asiakkaiden toimesta.

Camteam on tehnyt merkittäviä investointeja tuotekehitysvalmiuksien parantamiseksi. Yritys hankki mm. Autodeskin Moldflow-ohjelmiston, jolla voidaan analysoida muoviosan geometrioita ja simuloida sen valmistettavuutta sekä muotin toimivuutta etukäteen. Lisäksi Camteam on hankkinut modernin ja tehokkaan Siemens NX -suunnitteluohjelmiston. Näillä työkaluilla Camteam pystyy jatkossa palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin. Muotinvalmistuksessa konekanta on pidetty ajan tasalla ja kokoa kasvatettu, kun isoimmat muotit ovat tuollaisia pienen jääkaapin kokoisia ja painavat useamman tonnin.

Sopimusvalmistajana oman varaston hankkiminen tuli ajankohtaiseksi ja 2015 tehdasta laajennettiin. Uutta varastotilaa tuli n. 500 neliötä lisää. Samalla saneerattiin vanhat tuotantotilat.

Varsinais-Suomen yrittäjät valitsivat Camteamin vuoden yrittäjäksi Kaarinassa 2015.

2016 konekantaa jälleen vahvistettiin ja tilattiin uusi 160 tn Engel ruiskuvalukone.

Camteamin menestyksen takana on erittäin osaava ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöstä suurin osa on ollut alalla koko työuransa ajan. Näin yhteenlaskettu kokemusaika on useita satoja vuosia.